Σύλλογος των εν Σπάρτη Βρεσθενιτών - Τα Βρέσθενα

  Σύλλογος  Βρεσθενιτών  Σπάρτης  "Τα Βρέσθενα"

Σύλλογος  |  Επικοινωνία  |  Βρέσθενα  |  Δραστηριότητες  |  Περιοδικό  |  Διάφορα  |  Νέα  |

Βρέσθενα : Η ιστορια των Βρεσθένων, Σπ. Π. Σπηλιάκου

Η Ιστορία των Βρεσθένων, Σπήλιου Π. Σπηλιάκου, 1928

Το πρωτότυπο κείμενο, δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο περιοδικό "Ο ΟΙΝΟΥΝΤΙΟΣ" (1927 - 1929), έκδοση των εν Πειραιεί Βρεσθενιτών. Τη διασκευή και παρουσίαση αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου, επιμελήθηκε ο κ. Γιώργος Κ. Σπηλιάκος

Εισαγωγικό Σημείωμα

Χειρόγραφο Σπήλιου Π. Σπηλιάκου

Η ιστορία μας (Πρόλογος)

Εισαγωγη: τοπογραφία και ετυμολογία των Βρεσθένων

Σελλασία

Η μάχη της Σελλασίας 

Καρδαμάς

Η κτίση των Βρεσθένων

Επισκοπή Βρεσθένης

Ευχαριστήρια επιστολή προς το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

(Συνέχεια)...

Με το παραπάνω εξώφύλλο, κυκλοφόρησε, το 1928, το βιβλίο του Σπήλιου Π. Σπηλιάκου, " Η Ιστορία των Βρεσθένων".

< Επιστροφή