Σύλλογος των εν Σπάρτη Βρεσθενιτών - Τα Βρέσθενα

  Σύλλογος  Βρεσθενιτών  Σπάρτης  "Τα Βρέσθενα"

Σύλλογος  |  Επικοινωνία  |  Βρέσθενα  |  Δραστηριότητες  |  Περιοδικό  |  Διάφορα  |  Νέα  |

Επικοινωνία : Χρήσιμα τηλέφωνα

Χρήσιμα τηλέφωνα στα Βρέσθενα

Ιερέας: Μπεμπέτσος Κ. (003) 07310 94456
Δ.Δ. Βρεσθένων:  (003) 07310 72379
Α.ΣΤ. Βρεστθένων:  (003) 07310 72202
Αγροτικό Ιατρείο:  (003) 07310 72292
Δημαρχείο:  (003) 07310 94245
Πρόεδρος Τοπ. Συμβ.:  (003) 07310 72315
Καφενεία
Ευαγ. Μπλάθρας:  (003) 07310 72225
Αικ. Παυλοπούλου:  (003) 07310 72248
Ταβέρνα:
Τούμπoυρα Μαρία:  (003) 07310 72335
Χρήσιμα τηλέφωνα Δήμου Σπάρτης
ΚΤΕΛ Πελοποννήσου από Αθήνα  (003) 010 5124913
ΚΤΕΛ Σπάρτης  (003) 07310 26441, 22485, 29997
ΤΑΧΙ (003) 07310 25300, 22211, 81116
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (003) 07310 24852
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (003) 07310 26517, 26518
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (003) 07310 20492
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (003) 07310 26229, 26600
ΟΤΕ (003) 07310 25599, 26499, 26399, 26799
ΕΛΤΑ (003) 07310 26565, 27988, 26407
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  (003) 07310 29106, 28671-4, 29061-4

Χιονισμένα Βρέσθενα

Κάντε κλικ για να μεγεθύνετε την εικόνα

< Επιστροφή