Σύλλογος των εν Σπάρτη Βρεσθενιτών - Τα Βρέσθενα

  Σύλλογος  Βρεσθενιτών  Σπάρτης  "Τα Βρέσθενα"

Σύλλογος  |  Επικοινωνία  |  Βρέσθενα  |  Δραστηριότητες  |  Περιοδικό  |  Διάφορα  |  Νέα  |

Διάφορα : Ελληνικές Γραμματοσειρές - Greek fonts

Αν δε μπορείτε να δείτε τα ελληνικά, 'κατεβάστε' την κατάλληλη ελληνική γραμματοσειρά απο τον παρακάτω πίνακα.
If your computer cannot display greek text, download the appropriate greek font from the following table.

Windows 3.x Windows 95 ή 98 Macintosh
Avant Greek TrueType Arial Greek (392 KB) Helvetica Greek (76 KB)
  Times New Roman Greek (480 KB) Courier Greek (78 KB)
    Times Greek (85 KB)
     Courier Greek (38 KB)
    Helvetica Greek (64 KB)

 

< Επιστροφή